Redacció del projecte executiu, de l’ESS, la posterior direcció d’obra per al nou estabulari de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut al Centre Tecnològic de Nutrició i Salut al campus Bellissens de la URV. Rovira i Virgili (Tarragona).