Redacció del projecte executiu del nou edifici de serveis de la Piscina Municipal. Projecte executiu d’arquitectura. Gironella (Barcelona).