Redacció del projecte executiu, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de l’ampliació de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, per a la unitat de tractament de diàlisi i atenció nefrològica i per a l’àrea de docència i recerca (Barcelona)