Redacció del projecte i la direcció de les obres de recuperació ambiental i paisatgística de la plaça del Pont de la Cadena a Molins de Rei (Barcelona).