Redacció dels DUPROCIM en 12 municipis i el suport a la implantació durant un any del DUPROCIM en 5 municipis de la demarcació de Barcelona (6 lots).