Redaccion do proxecto basico e de execución das obras de rehabilitación enerxética da envolvente térmica de diversos edificios pertencentes ao Centro Principe Felipe. Pontevedra.