Selecció de la millor idea per a la redacció de l’avantprojecte i del projecte bàsic i d’execució de l’enderroc, consolidació, reinterpretació i urbanització del tram de muralla de Valls (núm. 102-116 i 82 del c/ Sant Francesc -fases 1 i 2) (Tarragona).