Servei de redacció del projecte bàsic i executiu d’un edifici d’habitatges dotacionals destinats a joves en un solar municipal de Cabrils (Barcelona).