Servei de redacció del projecte d’urbanització de l’aparcament paisatgístic del sud de la ciutat anomenat «La Sínia», previst al POUM. Vic (Barcelona).