Servei d’inspecció, mesura i seguiment de fissures estructurals, determinació de disfuncions noves i/o redacció d’informes i/o plans de contingència de l’estructura de la coberta de l’aparcament del Portal de Sant Roc. Terrassa (Barcelona).