Servei per a la redacció del projecte executiu, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres de millora i renovació d’asfaltats de les calçades a diferents carrers del municipi de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).