Serveis consistent en la direcció de les obres de rehabilitació de les cobertes de la nau llevant de l’església del Monestir i les actuacions de restauració de paraments en façanes oest i est del Monestir, a Sant Cugat del Vallés (Barcelona).