Serveis de consultoria i redacció de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit del Barri de Vallbona (TM Barcelona).