Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució de les Obres de rehabilitació parcial de la nau «E» del recinte de Palo Alto per a ubicar-hi una incubadora d’empreses, al Districte de Sant Martí de Barcelona.