Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució de les obres de rehabilitació integral de l’edifici situat a la Plaça de la Llana 23 per ubicar-hi serveis d’acolliment residencial (servei de pisos amb suport), al districte de Ciutat Vella de Barcelona.