Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’Execució de les Obres relatives al projecte executiu de reurbanització del c. Muntanya, entre el c. Mallorca-Coll i Vehí, i el c. Eterna Memòria des del c. Coll i Vehí fins al c. Fresser, al districte de Sant Martí a Barcelona.