Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obres dels expedients d’obres al centre de la ciutat de Terrassa, amb criteris de contractació pública ecològica, dins el marc de la iniciativa «NextGenerationEU». Terrassa (Barcelona).