SERVEIS DE DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EN AUTOCONSUM SOBRE COBERTA EN ELS MERCATS DE TRES TORRES I SANT GERVASI DE BARCELONA.