Serveis de Direcció d’obra i Coordinació de Seguretat i Salut de diverses actuacions per a millora de l’accessibilitat i ampliació de voreres. Terrassa (Barcelona).