Serveis de Direcció Facultativa de les Obres definides al Projecte d’Urbanització del carrer Almogàvers (entre els carrers Badajoz i RocBoronat). Barcelona.