Serveis de la direcció facultativa de les obres corresponents al PAU 2 del Sector 1 de Torre Baró, amb mesures de contractació sostenible. Barcelona.