Serveis de la direcció facultativa de les obres definides al projecte d’urbanització del carrer Torné, amb mesures de contractació sostenible. Barcelona.