Serveis de Redacció de les Inspeccions tècniques d’edificis de l’àntic Barri del Sud-Oest del Besòs, amb mesures de contractació pública sostenible EN 6 LOTS. Barcelona.