Serveis de redacció dels projectes d’adequació i reforma de tres locals situats a la via Favència nº 348-350, al carrer d’Alonso Cano nº 88 i al carrer de Robert Robert nº6, per a usos comunitaris i entitats del barri, al Districte de Nou Barris, a Barcelona, així com la possible posterior Direcció d’Obra.