Serveis per la redacció del projecte bàsic i executiu per a l’obra d’adequació de l’antic CAP. Piera (Barcelona).