Serveis relatius per a la redacció dels Projectes Executius i possible Direcció de les obres de la reurbanització dels espais del primer recinte del Castell de Montjuïc, a la carretera de Montjuïc 66, al Districte de Sants – Montjuïc, Barcelona.