Servizo de arquitecto/a (ou equivalente) para a redacción do proxecto «Peonización da Praza da Farola»