Redacció del projecte bàsic i executiu del Centre d'Educació Infantil i Primària Paco Candel, al carrer Aprestadora 125 de l'Hospitalet, així com la possible contractació, a decisió de l'Ajuntament, de la direcció de les obres

Fecha Publicacion: 
Miércoles, 10 Julio, 2019
Organo contratacion: 
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Fecha Fin: 
Viernes, 19 Julio, 2019
Url: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=49772565&reqCode=viewCn