Redacció del projecte bàsic i executiu; Direcció de l'obra; Seguiment econòmic i liquidació, corresponents a l'obra municipal de Reforma del Pavelló Municipal d'Esports ( 1a Fase ). Bisbal d'Empordà (Girona).

Fecha Publicacion: 
Viernes, 31 Julio, 2020
Organo contratacion: 
Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
Fecha Fin: 
Lunes, 17 Agosto, 2020
Url: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=66753988&reqCode=viewCn