17 de octubre, 2012

Conferencias Premios Europa Nostra 2012

PRESENTACIÓN:

Conferencias de Xavier Laumain (El palauet de Nolla) y Carmel Gradolí (la Restauració del Forn Alt num. 2 de Port de Sagunt) sobre los proyectos galardonados en la edición de los premios Europa Nostra de 2012.

Las conferencias se complementarán con las visitas de arquitectura correspondientes a los edificios con fechas por determinar

EL PALAUET NOLLA:

El Palauet Nolla es un de los edificios más emblemáticos de la Huerta Norte valenciana. Situada en Meliana, esta alquería del s. XVII se vio transformada a mediados del s. XIX en el showroom de una fábrica de mosaicos de renombre internacional, los Mosaicos Nolla, que decoran numerosos edificios y viviendas de Valencia y Barcelona, entre otros lugares. Gran parte de la nobleza y burguesía europea de finales del siglo XIX visitó este palacete. Como muestrario de sus mosaicos, el empresario Miguel Nolla Bruixet mandó colocar en el edificio lo mejor de su producto, realizado por los más hábiles artesanos. Esta muestra representa por lo tanto un patrimonio histórico-artístico único por su calidad y amplitud.

Debido al abandono del edificio en 1968, éste ha sufrido un rápido proceso de deterioro que ha llevado a una situación actualmente crítica, debiéndose actuar con rapidez para evitar su total pérdida. Para ello un equipo interdisciplinar realizó un estudio exhaustivo de su historia, evolución, sistemas constructivos, elementos decorativos, y estado de conservación, con tal de documentarlo y realizar propuestas de intervención.

Dicho estudio recibió, este año, el European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards 2012.

LA RESTAURACIÓ DEL FORN ALT NÚM 2 DE PORT DE SAGUNT :

La singularitat del forn alt com resta industrial procedeix, tant de la seua especificitat com a element que fa possible la indústria siderúrgica (en què l’enginy humà mostra la seua capacitat per dominar la naturalesa) com dels valors propis que fan desitjable la seva conservació: el seu caràcter commemoratiu d’un etapa industrial i històrica, el seu potencial didàctic i, per descomptat, la seua poderosa imatge.

Aquesta singularitat determina les possibilitats de la intervenció: el forn alt no és un contenidor al qual es puga implantar un nou ús més o menys adequat a les seues característiques espacials i al seu destí original, sinó una màquina enorme, un artefacte que s’ha construït i modificat amb uns mitjans, una finalitat i, sobretot, una actitud molt diferent de la que avui ens anima a conservar-lo.

D’altra banda, les actuacions realitzades en antigues àrees siderúrgiques es centren en una d’aquestes dues opcions: 
• la recuperació de l’espai com a sòl edificable per a nous usos, respectant un nombre reduït de restes industrials 
• la creació de parcs urbans en què la naturalesa reconquesta simbòlicament un entorn industrial els quals elements, respectats en la seua majoria, adquireixen un sentit fonamentalment paisatgístic. 
El cas del Port de Sagunt s’inclou dins el primer apartat. El Forn Alt n º 2 és l’element conservat més interessant d’una indústria que va determinar la creació de tot un nucli de població, una ciutat en què la trama urbana i social depenen completament de la factoria d’Alts Forns del Mediterrani. El seu tancament el 1984, després de més de seixanta anys de funcionament, i la demolició de la pràctica totalitat dels seus elements, suposen una ruptura traumàtica amb el passat, determinant una crisi humana i urbanística en què desapareix el referent més important de la població i en la qual les restes conservades, amb un aspecte decrèpit quan no ruïnós, amb prou feines poden transmetre la seua càrrega significativa.

En aquesta situació, l’actuació en el Forn Alt n º 2 té la responsabilitat de restituir com a element cultural un passat amb el qual és gairebé l’únic nexe d’unió. Per això, s’ha executat una actuació que ha tingut com a objectius: 
• la consolidació estructural del forn, una torre metàl•lica de 64 m d’alçada que, durant més de catorze anys, ha estat abandonada i sense manteniment en un entorn marí agressiu 
• la recuperació de la seua imatge, emprenent una actuació optimista que ha tornat al forn seu aspecte després d’una de les seves periòdiques reconstruccions, quan quedava llest per emprendre una nova campanya de funcionament 
• la seua habilitació funcional, de caràcter essencialment didàctic, fent visitable el seu interior i creant un recorregut que ofereixi la possibilitat d’accedir fins als seus nivells més alts. Per potenciar aquest caràcter didàctic, s’ha edificat un pavelló de recepció, dotat de mitjans audiovisuals, on, abans de la visita i mitjançant la restitució virtual dels elements desapareguts, es pot interpretar la posició d’un Forn Alt en el procés siderúrgic i comprendre el seu propi funcionament com màquina productora de ferro colat.