21 de octubre, 2008

La restauració de l’Estudi Daurat del Palau de la Generalitat de València

CICLO DE PATRIMONIO MONUMENTAL

CONFERENCIA: Miercoles 22 de Octubre de 2008, 18:00 h
VISITA: Sabado 25 de Octubre, 10:30 h

Área de conocimiento: Rehabilitación y Restauración

 

 

L’Estudi Daurat, és junt amb la sala Nova,el més característic del Palau de la Generalitat. Inicialment pensat com lloc de reunió dels Diputats, en l’actualitat manté el més alt valor institucional i representatiu de la recuperada Generalitat Valenciana.

Construït en la primera meitat del segle XVI , a cavall entre el gòtic i el Renaixement, la fàbrica dels seus murs i portalades, obra dels Corbera i de Joan Mançano, parlen encara un llenguatge gòtic tardà mentre que el teginat , obra del tres millors mestres fusters de l’època Luís Monyós, Jaume Cendra i Genís Linares, té un programa decoratiu plenament renaixentista.

El pas del temps, junt als antics atacs de tèrmits, les deformacions de l’estructura de suport del teginat i les humitats produïdes pels equips de climatització,i, estaven produint importants deterioraments que havien afectat als elements de fusta i als recobriments de daurats i policromies, a conseqüència dels quals, la Conselleria de Cultura, la va declarar obra d’emergència.

A més de resoldre els problemes del teginat, l’obra de restauració s’estén als paraments i al paviment ,així com a resoldre altres no menys importants referits al seu ús, com la integració de les instal·lacions de climatització, il·luminació, i megafonia, adaptades a les condicions especials i fins i tot un nou enfocament respecte dels bens mobles continguts en la sala.

 

Programa:

CONFERENCIAS: Miercoles 22 de Octubre de 2008, 18:00 h

18h 00’ Presentació.

18h 15’ Aproximación histórica al Estudi Daurat del Palau de la Generalitat.
José Manuel Montesinos Pérez, arquitecto técnico de la Unidad de Inspección de Patrimonio de la Dirección Territorial de Valencia.

18h 45’ Les obres de restauració.
Josep Martí i Garcia, arquitecte.

19h 15’ Descans

19h 30’ Criterios en la restauración de bienes muebles: El Estudi Daurat
Felisa Martínez Andrés, técnica de Museos y Bellas Artes de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano.

19h 50’ Procedimientos artísticos, patologías y tratamientos de restauración.
Esperanza Torrijos Vega, en representación de ERCA, Conservación y Restauración del Patrimonio Artístico SL

VISITA: Sabado 25 de Octubre DE 2008, 10:30 h

Visita guiada por el arquitecto autor de la intervencion, Josep Martí i García