27 de noviembre, 2002

La Restauración del Palau de la Generalitat Valencia

CICLO DE PATRIMONIO MONUMENTAL

Área de conocimiento: Rehabilitación y Restauración

 

Conferencias: Jueves 28 de noviembre 2002; 17.30 h. 
Visita: Sábado 14 de diciembre 2002; 10.00 h.

 

La conservación del patrimonio arquitectónico, adquiere una mayor complejidad cuando el objeto de la intervención ha sido declarado Bien de Interés Cultural. El propósito de este ciclo de conferencias es ir mostrando las obras recientes que se están produciendo en este campo de nuestra actividad profesional, en diferentes sesiones, distribuidas a lo largo del año, abordándose en cada una de ellas los distintos aspectos históricos, proyectuales y constructivos de la intervención. 
Se pretende un enfoque práctico, de tal manera que se expliquen claramente los aspectos técnicos y tecnológicos del proyecto y de la ejecución de la obra. 
El Palau de la Generalitat Valenciana, esplèndida i poc coneguda obra del Renaixement Valencià, uneix al valor emocional sobre el que representa, una gran riquesa ornamental en el seu interior que ha romàs, en el fonamental, intacta fins als nostres dies. 
No obstant, els recurrents problemes d’humitats en cobertes i murs, els atacs dels tèrmits, els problemes estructurals en forjats i murs, han obligat a una intensa restauració que ens ha permès aprofundir en un millor coneixement de les tècniques constructives renaixentistes, tant en els treballs dels pedrapiquers com en els de fusteria d’armar. 

Els treballs escomesos suposen, a més de la restauració d’elements existents, la incorporació de nous elements, que requereixen d’una contínua reinterpretació de l’edifici, tant dels aspectes històrics i estilístics, com dels constructius i estructurals. 

La complexitat de la posada en obra, la varietat de tècniques utilitzades, algunes noves en camp del diagnòstic i control de les patologies, així com els criteris subjacents en les actuacions, són aspectes que s’abordaran amb detall en la conferència. 

PROGRAMA 
Dijous 28 de novembre de 2002 
Hora inicio 17:30 H. 

«La restauració de la Torre Vella del Palau de la Generalitat». 
Josep Martí i García, arquitecte 

«La ejecución de la obra: técnicas convencionales y novedosas». 
Carlos Zamora Bergés, jefe de obra Freyssinet S.A. 

«Los trabajos de restauración en madera». 
Fernando Guerra-Librero Fernandez y Angel Luis García Perez, CORESAL 

«Investigación de los muros de la Torre Vella». Ignacio Escuder Bueno, Gestese 

Dissabte 14 de Decembre de 2002 a les 10 hores del matí 

Visita a les obres del Palau de la Generalitat.