9 de noviembre, 2016 hasta el 24 de noviembre, 2016

Primera Exposició i Jornades: Torrent’em-plaça

 

Primera Exposició i Jornades: Torrent’em-plaça
Estrategia de protecció i valorització del centre Històric
Organitza: Ajuntament de Torrent

 

Exposició: L’evolució del centre històric de Torrent
Del 10 al 25 de novembre

Jornada 1: La importància de la nostra història. 
Jornada 2: Accions rellevants en municipis amb patrimonis històrics. 
Jornada 3: Estratègies de gestió i valorització dels niclis històrics. 
21, 22 i 23 de novembre de 2016 de 18h a 21h

 

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA ARQUITECTES COL·LEGIATS A LA COMUNITAT VALENCIANA

 

PRESENTACIÓ:
L’Ajuntament de Torrent, a través de l’empresa pública Nous Espais Torrent SA, impulsa aquesta iniciativa nascuda de la TAUT (Arquitectes per Torrent), que pretén impulsar projectes i moure sensibilitats que defensen la protecció i valorització del nostre centre històric. Aquesta iniciativa, conformada per una exposició, anirà acompanyada d’unes jornades amb ponències els dies 21, 22 i 23 de novembre al voltant de la problemàtica dels centres històrics que es celebrarà a la Sala Cívica de l’Antic Mercat. 

 

“L’evolució del centre històric de Torrent” és un treball realitzat pel TAUT, que suposa l’origen d’aquesta iniciativa i que aprofundeix en la història del nostre centre històric al voltant de carrers històrics com el carrer de l’Església, del Mestre Giner, del Sants Patrons i de Santa Anna. Aquest treball, juntament amb les fotografies dels segles XIX i XX sobre la transformació de Torrent, constitueixen l’exposició que serà inaugurada el proper dia 10 de novembre a la planta baixa de l’Antic Mercat.

 

Així mateix les dites jornades estaran obertes a tots aquells veïns i veïnes que hi vulguen participar a fi de propiciar un debat constructiu, escoltar el veïnat, estudiar alternatives de gestió i plantejar reptes de futur per al centre de la ciutat, un punt important de trobades, vivències, sensibilitats i projectes de la ciutadania torrentina. 

 

Durant les jornades es tractaran qüestions tals com el patrimoni i la casa tradicional, l’espai públic, l’activitat comercial, la mobilitat, l’accessibilitat o la relació del centre amb la ciutat i el veïnat. L’atractiu dels continguts es basa en l’acostament a la qüestió des de multitud d’angles diferents: l’urbanístic, l’arquitectònic, el social, l’econòmic, el cultural… És per això que volem que hi participen les entitats i agents socials que hi puga haver entre el veïnat.

 

Un dels objectius més importants d’aquesta iniciativa és aconseguir que la societat estiga més conscienciada del valor del nostre nucli històric i que açò ajude a definir estratègies de conservació o intervenció que procuren dinamitzar-lo i valorar-lo.

 

[cartell]

[programa]

 

INSCRIPCIÓ PER A NO COL·LEGIATS EN: jornades@nousespais.es