2 de octubre, 2017

Vídeo notícia sobre la Taula redona: Documentació a presentar davant Organismes Públics

Vídeo notícia sobre la Taula redona: Documentació a presentar davant Organismes Públics realitzada a Gandia el dijous 28 de setembre de 2017

 

 

– vídeo notícia –

 

Jornada de gran acceptació entre els col.legiats, més de 80 persones d’assistència, i el compromís de les administracions Localel i del Col.legi de treballar en favor d’una igualtat de criteris en l’aplicació de la normativa.

 

PROGRAMA:
INTRODUCCIÓ:
Ponencia de Juan Rausell. Arquitecte de Control del CTAV. 30′
1. Definicions i diferències entre:
    Edificació: Llicència Urbanística, Llicència d’Obres, Declaració Responsable, Comunicació Prèvia, si cal.
    Gestió Ambiental: Llicència Ambiental, Declaració Responsable Ambiental, Comunicació Prèvia Ambiental
2. Documentació mínima de presentació:
    Projecte d’Edificació, Projecte Tècnic, Projecte d’Activitat, Memòria Tècnica, Memòria Valorada

 

TAULA REDONA:
Modera: Mariano Bolant, President del CTAV (o persona en qui delegue)
Participen:
Antonio Salvador Pérez Mengual. Arquitecte Municipal de l’Ajuntament d’Oliva
José Colomar Gisbert. Arquitecte Municipal Cap d’Urbanisme de l’Ajuntament de Gandia
Juan de Dios Fernández Ruano. Arquitecte Municipal de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
Pablo Aldeguer. Arquitecte Municipal de l’Ajuntament de Xeraco

 

DEBAT I PREGUNTES