1) Redacció Document Ambiental del Projecte renovació de la xarxa en baixa del sector oest-Vilaseca 2) Direcció obra del Projecte Renovació de la xarxa d’aigua en alta municipal 3) Direcció obra del Projecte Condicionament i millora de la captació aigua en boca a la Riera Xica 4) Redacció del projecte, documentació ambiental i direcció obra del Projecte Camins 2024 5) Redacció del projecte, documentació ambiental del Projecte Camins 2025 6) Direcció Obra del Projecte de Pacificació del nucli de Montseny