191/2023-G626 Concurs de projectes amb intervenció de jurat en el marc d’un contracte de serveis, així com, si s’escau, l’adjudicació per procediment negociat sense publicitat, de la redacció del Pla Director de l’Amfiteatre Romà de Tarragona