A continuació, es descriuen els treballs que l’empresa adjudicatària haurà de desenvolupar. Per una banda, aquests treballs estaran relacionats amb projectes que tenen com a finalitat millorar les parades i el seu entorn urbà més proper. Per altra banda, els treballs estaran relacionats amb projectes que tenen com a finalitat millorar l’espai viari dels recorreguts de la xarxa de d’autobús metropolità, per tal millorar les condicions de seguretat de circulació i la velocitat comercial dels serveis prestats.