Acord marc amb un màxim de 4 empreses per lot per a la prestació del servei consistent en la redacció d’estudis tècnics pel manteniment i l’eficiència energètica d’equipaments bibliotecaris de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, dividit en 2 lots.