Acord marc – homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de direccions d’execució d’obra i/o serveis d’assistència i gestió tècnica, de les obres de reforma, rehabilitació, ampliació i/o millora i aquelles obres necessàries per a garantir l’escolarització anual, en els edificis dels centres educatius del Consorci d’Educació de Barcelona.