Acord Marc per a la contractació dels serveis de redacció de projectes executius i posterior direcció facultativa de les obres RAM d ‘equipaments públics finançats amb fons REACT-EU. Catalunya.