Acord marc per a la contractació dels serveis de seguiment i col·laboració en la redacció del projecte executiu, redacció del programa de control de qualitat, direcció d’execució d’obres, coordinació de seguretat i salut i treballs associats en edificis residencials pertanyents a àrees de conservació i rehabilitació. Barcelona.