Acord marc per a la contractació dels serveis integrats d’inspeccions tècniques, redacció dels projectes de rehabilitació, direcció de les obres, emissió de certificats d’eficiència energètica i la gestió comunitària amb les comunitats de propietaris en edificis residencials pertanyents a àrees de conservació i rehabilitació. Barcelona.