Actualización expediente. Servei d’assistència tècnica consistent en la direcció d’obra, direcció d’execució material i coordinació de seguretat i salut de l’obra «Ampliació de l’edifici de l’Auditori Felip Pedrell.