Actualización expte. Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a seleccionar la millor proposta redacció del projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut, programa de control de qualitat, i posterior direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i coordinació de seguretat i salut de l’ampliació de l’edifici IRTA CReSA, edifici annex d’alta biocontenció en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat pel mecanisme de recuperació i resiliència. Next Generation EU