Actualización licitación. Direcció de les obres del projecte constructiu de millora de la travessera BV-4608 del PK 2+560 al PK 2+760 i reurbanització del PK 2+840 al PK 3+300. TM de St. Boi de Lluçanès.