Actualización licitación. MRU Servei de la representació gràfica del Projecte de Reparcel·lació del SUD9 del municipi d’Agramunt