Actualización licitación. Realització dels treballs d’assistència tècnica per a la redacció del Pla director urbanístic de l’àmbit de l’Agulla