Actualización licitación. Redacció del projecte bàsic i executiu, així com estudi bàsic de seguretat i salut de les obres del projecte: Substitució De La Coberta I Instal·lació De Fotovoltaica Al Local Social Municipal D’Ulldemolins amb l’objectiu de millorar l’aïllament, la impermeabilització de la coberta del local social d’Ulldemolins, així com la implementació d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a la mateixa coberta per reduir les emissions de GEH i millorar l’eficiència energètica de l’equipament públic.