Actualización licitación. Serveis d’assistència per a la redacció del projecte executiu, l’Estudi de seguretat i salut, Direcció facultativa, Direcció d’execució, Control de qualitat i Coordinació de seguretat i salut i altres de la remodelació de la zona esportiva de l’Estadi Municipal de Vila-seca.