Actualización. Objecte: establir les facultats i responsabilitats de la Direcció Ambiental en l’execució de les obres contractades.